16/11/2012

Webmaster forumu, domain, hosting ve sunucu tavsiyelerim nedir

Webmaster forumu, domain, hosting ve sunucu tavsiyelerim nedir

Webmaster‘ kelimesi ingilizce Web( ?nternet Sitesi ) ve Master (Usta) kelimelerinin birle?iminden olu?ur.  Yani’ ?nternet Sitesi yapan usta‘ anlam?na geldi?i gibi de; ?nternet siteleriyle u?ra?an ; Php,HTML, Asp,Javascript vs. gibi kodlama dillerini bilen ve bunlarla özgün tasar?ml? websiteler yada websitelerde kullan?lmak üzere script ve k?sa kodlu uygulamalar( Kayan yaz?, haber band?, müzik player, resim editörü v.s gibi..) tasarlayan ki?ilere Webmaster denir. Marjinalim.Webmaster Nedir, Webmaster Ne Demek

 

Not: Vbulletin, Smf, WordPress, vs. gibi haz?r script kullanan ki?iler webmaster de?il ‘Site Yöneticisi‘dir yani yayg?n kullan?m ad?yla ‘Admin‘.

Webmaster forumu, domain, hosting ve sunucu tavsiyelerim Webmaster forumu, domain, hosting ve sunucu tavsiyelerim